0986 515 800

24/7 Customer Support

0983 283 506

24/7 Customer Support

Contact Us

Thông tin liên hệ với Cường Thịnh Phát Việt Nam

 

  • 💻CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƯỜNG THỊNH PHÁT VIỆT NAM
  • 🗺️Address: 176/1 KP Tân Hiệp, Phường Tân Bình, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
  • ☎️Phone: 0983 283 506 – 0986 515 800
  • 📧Email: cuongthinhphatvnjsc@gmail.com